A downloadable game for Windows

You will choose the right strategies to fight specific opponents. Decide whether you will defeat the enemy with throws of the ax, or maybe you will risk a direct fight.

Your endurance is limited. A throw kills an enemy more easily, but costs you more endurance. Decide for yourself which method you will beat your opponent.

Demonstrate your skills and mastery of game mechanics to win.

Demo only for now,  final game will have a price.

Będziesz wybierać odpowiednie strategie do walki z określonymi przeciwnikami. Decyduj czy pokonasz wroga rzutami topora, albo może jednak zaryzykujesz bezpośrednie starcie.

Twoja wytrzymałość jest ograniczona. Rzut łatwiej zabija wroga, lecz kosztuje cię więcej wytrzymałości. Sam zdecyduj jaką metodą pokonasz przeciwnika.


Install instructions

1 - Download the rar.

2 - Extract.

3 - Run RedBarbarianDemo.exe.

Download

Download
RedBarbarianDemo.rar 119 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.